Lisans, Önlisans ve Liseler için KPSS kurs kayıtlarımız devam ediyor
  İHRACAT VE İTHALAT MUHASEBESİ KURSU   (DIŞ TİCARET MUHASEBESİ KURSU)


KURSUN İÇERİĞİ
1- Finansal Muhasebe
2- İthalat Muhasebesi
3- İhracat Muhasebesi
4- Maliyet Muhasebesi
5- Mali Tablolar Analizi
6- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
7- SGK ile ilgili bordro/bildirge ve belgeler
8- Beyannameler

KİMLER KATILIR?
Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi alanlar veya Mali Müşavir Stajyerleri.

BU KURS İŞ HAYATINDA SİZE YETERLİ Mİ?
Yeterli; Özel sektörde ön muhasebe elemanı olarak çalışıyorsanız ve muhasebe müdürlüğü gibi sorumluluklar alacaksanız bu kurs yeterli.GURUPLAR
Günleri
Saatleri
Süre
İhracat&ithalat Muhasebesi (Dış Ticaret Kursu)
2 Gün
Çarş
18:45 - 21:15
Cuma
18:45 - 21:15
2,5 Ay

EĞİTİM ALACAĞINIZ SINIF NASIL?
Projeksiyonlu sınıf,
Klimalı 10 kişilik sınıflar
BT sınıfı,
LCD ekran,
Çift çekirdek bilgisayarlar,
Her öğrenci için 1 bilgisayar.

KURS BİTİMİNDE NE TÜR BELGE ALACAKSINIZ?
Kurs sonunda yapılacak olan sınavda geçerli puanı alanlar
"İleri Muhasebe Uygulamaları" katılım belgesi alır. 

 

 

İHRACAAT ve İTHALAT MUHASEBESİ KURSU
(DIŞ TİCARET KURSU)

DERS MÜFREDATI

Ön muhasebe kursunu bitirmiş kursiyerlerin daha yüksek maaşla iş bulabilmeleri için şirketlerde ya da muhasebe bürolarında iş bulmaları durumunda güncel olarak yapılan iş, kayıt ve işlemleri uygulamalı olarak bilmeleri ve yapabilmeleri gerekmektedir. İhracat İthalat Muhasebesi (Uzman muhasebe) kursunda aşağıda sayılan konular hem kanun, mevzuat yönünden anlatılacak hem de güncel olarak ilgili evraklar, yazışmalar uygulamalı olarak gösterilecektir.
Muhasebe elemanı olarak çalışan fakat mesleğinde yükselmek ve sorumluluk almak isteyen bir yerde çalışan kişilerinde mutlaka katılması gereken güncel uygulamalı bir eğitim sürecidir.


1- Finansal Muhasebe
İleri düzey genel muhasebe kayıt teknik ve çözümleri (yapılacak kayıtlat LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERDE dahi yapılacak özellikli kayıtlardır.

1- Dövizli işlemler “kambiyo karları, kambiyo Zaraları”, dolar euro üzerinden mal alıp satan işletmelerin kayıt yöntemleri, döviz kasalarının tutulması
2- Çek işlemleri (döviz cinsinden düzenlenen çeklerde dahil) muhasebe kayıtları … çelerde özelikli durumlar… repo mevduat faiz gelirlerinin muhasebe kayıt yöntemleri
3- Kredi kartı ile ilgili alış satış işlemleri .. muhasebe kayıtları ve dikkat edilecek özellikli durumlar, diğer hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi.
4- Şirketlerin yatırım amaçlı hisse senedi alımı ve satımı işlemleri, muhasebe kayıtları ve
5- Tahviller, alım ve satış işlemleri, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
6- Senetli senesiz alacaklar, reeskont işlemleri, şüpheli ticari alacaklar, muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
7- Depozito (verilen ve alınan depozitolar) ve teminatların muhasebeleştirilmesi.. muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
8- İşletme ortakları ile yapılan parasal alış verişler, örtülü sermaye, örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
9- İştiraklerden ve bağlı ortaklıklarla ilgili işlemlerin, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
10- Ticari mallar, diğer stoklar, zarar gören (değerini yitiren mallar), stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, çalınan kaybolan ticari mallar.. muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
11- Gelecek aylara, gelecek yıllara ait giderlerin muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Gelir tahakkukları ve muhasebe kayıtları.
12 - Sayım ve tesellüm noksanları .. sayım ve tesellüm fazlalıklarının muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
13- Demirbaş, Taşıt Makine ve iş makineleri benzeri varlıkların alınıp satılması esnasında dikkat edilecek hususlar bu işlemlerin muhasebe kayıtları ile bu varlıkların amortisman hesaplama yöntemleri, “tüm detaylarıyla” amortisman kayıt yöntemleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
14- Yapılmakta olan yatırımlar, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
15- Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Ar-ge giderleri muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Maddi olmayan duran varlık bedellerinin amortismanı işlemleri.
16- Özel tükenmeye tabi varlıklar, arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
17- Banka kredileri, kredi taksitlerinin, faiz giderlerinin muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
18- Ticari borçlar, satıcılar . senetli borçlar, diğer ticari borçlar muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
19- Çalışan işçilere ait kıdem tazminatları, ihbar tazminatları muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
20- Şirket kurulması sermaye taahhüt yöntemleri ticaret sicili ve diğer resmi kurumlarla ilgili yapılacak işlemler.

2-İthalat Muhasebe
1- İthalat yapan (yurtdışından mal satın alan işletmelerin) muhasebe kayıtları (ithalat işlemleri muhasebesi)
2- Verilen sipariş avansları, ithalatla ilgili KDV beyannameleri
3- İhracat Muhasebesi
1-İhracat yapan (yurtdışına mal satan işletmelerin) muhasebe kayıtları
2- Alınan sipariş avansları, ihracatla ilgili KDV beyannameleri.
4- Maliyet Muhasebesi

1- Maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar (harcama, gider, maliyet … ve diğer kavramlar)
2- 7/A, 7B Hesap planı seçeneklerinde mamul maliyeti ve oluşumu, Direkt ve Endirekt Gider /maliyet kavramları giderlerin sınıflandırılması.. 7/A, 7B seçeneklerinde dönem sonu işlemlerİ.
3- ilk madde ve malzeme alış maliyetleri. 


5- Mali Tablolar Analizi (Finansal Tablolar Analizi)
İş bulacağınız şirketlerde yada muhasebe bürolarında gerekli işlemleri rahatça yapabileceğiniz seviyede uygulamalı olarak anlatılacaktır) 

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNİN AMACI

5-1-MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI:
Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kişilik Kavramı,işletmenin Sürekliliği Kavramı, Dönemsellik Kavramı, Parayla Ölçülme Kavramı, Maliyet Esası Kavramı, Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı, Tutarlılık Kavramı,Tam Açıklama Kavramı,İhtiyatlılık Kavramı,Önemlilik Kavramı,Özün Önceliği Kavramı.

5-2-GELİR TABLOSU İLKELERİ

5-3-BİLANÇO İLKELERİ

5-4-KAVRAMLAR

-Brüt Çalışma Sermayesi
-İşletme Sermayesi
-Net İşletme Sermayesi
-Negatif Net İşletme Sermayesi:
-Pozitif Net İşletme Sermayesi:Net Çalışma Sermayesi Noksanı

5-5-Bilanço Çeşitleri dikkat edilmesi gereken özellikli hususlar

5-6-Gelir Tablosu Çeşitleri, Kar'ın aşamaları Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Hususlar

5-7-ANALİZ TÜRLERİ

1- KAPSAMLARINA Göre (Analizin İçeriğine = Yapılış Biçimine Göre) ANALİZ TÜRLERİ Statik Analiz: Dinamik Analiz:
2- MÜŞTERİLERİNE GÖRE (analizi yapacak şahıslara göre) ANALİZ TÜRLERİ (İç Analiz Dış Analiz)
3- YAPILIŞ AMACINA GÖRE analiz türleri (YÖNETİM Analizleri, Kredi Analizleri, Yatırım Analizleri)

5-8- Mali analiz, analiz tekniklerini

1- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
2- Dikey Analiz
3- Trend Analizi
4- Oran Analizi

1- Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Oranlar;

-Bilanço oranları,
-Gelir tablosu oranları,
-Fon akım tablosu oranları,
-Karışık oranlar.

2-İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar ;

A-Likidite oranları,
B-Mali oranlar,
C-Faaliyet oranları,
D-Karlılık oranlandır  

6- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

(iş bulacağınız şirketlerde yada muhasebe bürolarında gerekli işlemleri rahatça yapabileceğiniz seviyede uygulamalı olarak anlatılacaktır)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

7-SGK İle İlgili Bordrolar / Bildirgeler /Çalışma
Bakanlığı Belgeleri

(İş bulacağınız şirketlerde yada muhasebe bürolarında gerekli işlemleri rahatça yapabileceğiniz seviyede uygulamalı olarak anlatılacaktır)
-Asgari ücret alan işçilerin bordrolarının düzenlenmesi
-Asgari ücret üzerinde ücret alan işçilerin bordrolarının düzenlenmesi tam ay çalışmayan işçiler yapılması gereken işlemler.
-İşe girecek işçilerin hazırlanması gereken evraklar ve resmi daireler de yapılması gereken işlemler…
-İşten çıkan işçiler gereken evraklar ve resmi daireler de yapılması gereken işlemler…
-Sağlık karnesi, vizite kağıdı, sağlık belgesi için hazırlanacak evraklar gerekli işlemler..
-Asgari geçim indirimi hesaplanması ve ilgili bordroların hesaplanması..

8- Beyannameler

(İş bulacağınız şirketlerde yada muhasebe bürolarında gerekli işlemleri rahatça yapabileceğiniz seviyede uygulamalı olarak anlatılacaktır)

  • KDV Beyannameleri
  • Muhtasar Beyanname
  • Geçici Vergi Beyannamesi
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve diğer beyannameler.. ders müfredatına paralel olarak ilgili dersin konuları işlendikçe beraberinde düzenlenecektir.
  • Beyannamelerin öncelikle kağıt beyanname ortamında daha sonrada e-beyanname ortamında doldurulması öğretilecektir